1. Нэмэлт давхаргыг баруун дээд хэсгээс сонгоно
2. Доор сонгогдсон давхаргын дэлгэрэнгүйг газрын зураг дээр даран харна
Кадастрын мэдээлэл (Нэгж талбар дээр дарах)

Холбоо барих


Засгийн газрын 12-р байр
15170 Барилгачдын талбай 3
Улаанбаатар хот, Монгол улс
+976-51-260638
+976-11-322683