# Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Иргэн, хуулийн этгээдийн тоо Шийдвэрийн түвшин
0 -- -- -- --
Газар олголтын байдал /Засаг захиргааны нэгжээр ба Оноор/